BẢN TIN SỐ 3: NAM GROUP - CÙNG TẠO NÊN PHIÊN BẢN TƯƠI MỚI CỦA CHÍNH BẠN TRONG THÁNG 09