BẢN TIN SỐ 2: NAM GROUP CHIA SẺ VÀ ĐỒNG HÀNH TRONG ĐẠI DỊCH