STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
1 Chuyên viên chăm sóc khách hàng 2 Tp.HCM 28/02/2021
2 Chuyên viên hợp đồng 2 Tp.HCM 28/02/2021
3 Chuyên viên tín dụng 2 Tp.HCM 28/02/2021
4 Chuyên viên phân tích đầu tư 2 Tp.HCM 28/02/2021
5 Giám đốc sàn 3 Tp. HCM 28/02/2021
6 Trưởng phòng kinh doanh 3 Tp. HCM 28/02/2021
7 Chuyên viên kinh doanh 100 Tp. HCM 28/02/2021