STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
1 Nhân viên thiết kế tạo dáng/thiết kế công nghiệp 2 Q.7, Tp.HCM 30/11/2021
2 Giám đốc sàn 3 Q.7, Tp.HCM 30/11/2021
3 Trưởng phòng kinh doanh 10 Q.7, Tp.HCM 30/11/2021
4 Chuyên viên kinh doanh 2000 Q.7, Tp.HCM 30/11/2021