STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
1 Chuyên viên kế toàn sàn 1 Q.7, Tp.HCM 30/06/2021
2 Quản lý buồng phòng 1 Wyndham Garden Phú Quốc, xã Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 30/06/2021
3 Nhân viên buồng phòng 1 Wyndham Garden Phú Quốc, xã Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 30/06/2021
4 Nhân viên thiết kế tạo dáng/thiết kế công nghiệp 2 Q.7, Tp.HCM 30/06/2021
5 Chuyên viên hợp đồng 1 Q.7, Tp.HCM 30/06/2021
6 Giám đốc sàn 3 Q.7, Tp.HCM 30/06/2021
7 Trưởng phòng kinh doanh 10 Q.7, Tp.HCM 30/06/2021
8 Chuyên viên kinh doanh 2000 Q.7, Tp.HCM 30/06/2021