STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
1 Admin Marketing 1 Q.7, Tp.HCM 20/04/2021
2 Giám đốc đầu tư 1 Q.7, Tp.HCM 31/03/2021
3 Chuyên viên kế toàn sàn 1 Q.7, Tp.HCM 31/03/2021
4 Quản lý buồng phòng 1 Wyndham Garden Phú Quốc, xã Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 31/03/2021
5 Nhân viên buồng phòng 1 Wyndham Garden Phú Quốc, xã Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 31/03/2021
6 Nhân viên thiết kế tạo dáng/thiết kế công nghiệp 2 Q.7, Tp.HCM 31/03/2021
7 Chuyên viên hợp đồng 1 Q.7, Tp.HCM 31/03/2021
8 Giám đốc sàn 3 Q.7, Tp.HCM 22/04/2021
9 Trưởng phòng kinh doanh 10 Q.7, Tp.HCM 22/04/2021
10 Chuyên viên kinh doanh 2000 Q.7, Tp.HCM 22/04/2021