STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
1 Kế toán trưởng 1 Tp. HCM 30/6/2020
2 Chuyên viên tài chính 1 Tp. HCM 30/6/2020
3 Giám đốc pháp lý 1 Tp. HCM 30/6/2020
4 Phó Tổng Giám Đốc điều hành 1 Tp. HCM 30/6/2020
5 Trợ lý Tổng Giám Đốc 2 Tp. HCM 30/6/2020
6 Giám đốc sàn 2 Tp. HCM 30/6/2020
7 Trưởng phòng kinh doanh 5 Tp. HCM 30/6/2020
8 Chuyên viên kinh doanh 100 Tp. HCM 30/6/2020