STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
1 Room Supervisor 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
2 HR Executive 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
3 Technician 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
4 Chief Engineer 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
5 Cashier 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
6 Lobby Host/ Bell/ Driver 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
7 Guest Service Supervisor 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
8 Night Manager 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
9 Front Office Manager 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
10 Public Space Attendant 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
11 Laundry/ Linen Supervisor 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
12 Room Attendant 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
13 Executive Housekeeper 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
14 Revenue Manager/ PA 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
15 Graphic Design Executive 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
16 Sales Manager 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
17 Senior Sales Manager 1 Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
18 Director of Sales and Marketing 1 xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang 31/12/2021
19 Giám đốc sàn 3 Q.7, Tp.HCM 31/12/2021
20 Trưởng phòng kinh doanh 10 Q.7, Tp.HCM 31/12/2021
21 Chuyên viên kinh doanh 2000 Q.7, Tp.HCM 31/12/2021