Giám Đốc Nhân Sự

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Điều hành hoạt động của Khối Nhân sự, đảm bảo số lượng và chất lượng của nguồn nhân lực toàn hệ thống đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai.
 • Duy trì và phát triển văn hóa làm việc gắn kết, hiệu quả
 • Xây dựng, giám sát việc triển khai chính sách nhân sự trong toàn hệ thống.
 • Chủ trì công tác xây dựng mô hình tổ chức, phát triển tổ chức
 • Xây dựng chính sách quản trị tổ chức nhân sự cho toàn hệ thống, giám sát việc áp dụng thực hiện tại Công ty và các đơn vị
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Khối Nhân sự.
 • Xây dựng chiến lược nhân sự: hoạch định nhu cầu nhân lực, phát triển nguồn lược, chiến lược
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc tương đương
 • Am hiểu lĩnh vực hoạt động của công ty, pháp luật lao động; thị trường lao động nói chung và thị trường ngành BĐS nói riêng
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và tại doanh nghiệp có quy mô tương đương
 • Kỹ năng hoạch định, quản lý con người.
 • Kỹ năng phân tích, phán đoán, phân tích, tổng hợp.
THÔNG TIN KHÁC
 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 25 – 40
PHÚC LỢI
 • Chế độ bảo hiểm
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Du lịch
 • Đào tạo
 • Chế độ thưởng
 • Tăng lương định kỳ
 • Laptop
 • Phụ cấp
 • Nghỉ phép năm