HÀNH TRÌNH TIẾP SỨC VÀ HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG CÙNG NAM GROUP
HÀNH TRÌNH TIẾP SỨC VÀ HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG CÙNG NAM GROUP

Bằng 'Hành trình tiếp sức đến trường và hỗ trợ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do thiên tai bão lũ năm 2020', Tập Đoàn Nam Group mong muốn gửi tới thông điệp chung tay mang tới tình thương dành cho những hoàn cảnh khó khăn đồng thời sẻ chia tạo động lực sống và làm việc, tin tưởng một tương lai tốt đẹp cho cộng đồng.