Trưởng phòng quản lý đại lý

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Phát triển mạng lưới hệ thống đại lý/sàn liên kết

  - Xây dựng kế hoạch và tiến hành chọn địa bàn để phát triển hệ thống sàn liên kết

  - Tiếp xúc, đàm phán với tổ chức được chọn để làm đại lý/sàn liên kết

  - Đào tạo đại lý và định kỳ đánh giá, phân nhóm đại lý/sàn liên kết

  - Đảm bảo chất lượng hệ thống Sàn liên kết về mặt hình ảnh và thương hiệu

  2. Môi giới/phân phối bất động sản thông qua hệ thống đại lý/sàn liên kết

  - Khai thác Đại lý, phát triển nguồn đại lý

  - Hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch doanh thu, chỉ tiêu được giao

  - Giải quyết, xử lý vấn đề phát sinh của khách hàng trong giai đoạn trước khi ký kết hợp đồng mua bán/chuyển nhượng

  3. Tham mưu Ban Tổng giám đốc xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh

  - Tham mưu Ban Tổng giám đốc xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh

  - Tham mưu Ban Tổng giám đốc triển khai, hoàn thành các kế hoạch kinh doanh

  4. Công tác khác

  - Thực hiện báo cáo.

  - Đề xuất – kiến nghị.

  - Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao.

  - Tham mưu trong việc tuyển dụng nhân sự của Phòng Phát triển đại lý

  - Thực hiện báo cáo công tác định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc

  - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:

- Có bằng Cử nhân Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật… 

- Chứng chỉ môi giới Bất động sản

- Chứng chỉ thẩm định giá Bất động sản

- Chứng chỉ quản lý sàn Giao dịch bất động sản

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng (Word, Excel, Power-point…) và Internet/ công cụ tìm kiếm

- Kinh nghiệm về thị trường bất động sản (tối thiểu 05 năm)

- Tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương

- Giới tính: Nam/Nữ

- Độ tuổi: 32 đến 45 tuổi

 

Ứng tuyển vị trí