Chuyên viên phân tích đầu tư

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Thu thập, tổng hợp các thông tin liên quan đến dự án, phân tích, đánh giá, thẩm định, lập dự án tiền khả thi và khả thi, báo cáo đầu tư và phương án kinh doanh.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để thống nhất phương án thực hiện.

- Lập báo cáo FS, thuyết trình phương án đầu tư cho Ban TGĐ/ HĐQT

- Lập Profile giới thiệu dự án tiềm năng cho đối tác

- Tiếp xúc các đối tác để trao đổi thông tin, tổng hợp các yêu cầu của đối tác để phối kết hợp với các Phòng ban nghiệp vụ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

- Phân tích đánh giá năng lực đối tác hợp tác.

- Đề xuất phương án hợp tác phù hợp.

- Lập báo cáo tổng hợp công tác xúc tiến đầu tư dự án 

- Tham gia xây dựng quy trình, quy định, chính sách và các công cụ phục vụ công tác phân tích đầu tư và xúc tiến đầu tư của công ty.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về công việc được phân công đảm nhiệm.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ/ đột xuất cho cấp quản lý trực tiếp. 

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan đến công tác đầu tư dự án.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao.

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:

- Có bằng Cử nhân chuyên ngành: Quản trị tài chính/ Quản trị kinh doanh / Kinh tế xây dựng …

- Có chứng chỉ chuyên sâu về ngành nghề (trường hợp không tốt nghiệp chuyên ngành).

- Có kiến thức cơ bản về pháp luật đầu tư & Luật kinh doanh Bất động sản. 

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint…) và Internet/ công cụ tìm kiếm.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đươn

- Có kiến thức chuyên sâu về tài chính, đầu tư trong lĩnh vực Bất động sản. 

- Độ tuổi: Từ 25 - 40 tuổi. 

Ứng tuyển vị trí