Chuyên viên kế toàn sàn

THÔNG TIN CƠ BẢN: 

Vị trí : Kế toán sàn

Cấp bậc: Chuyên viên

Bộ phận: Khối Dịch vụ khách hàng

Địa điểm làm việc: 135 - 137 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM

Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng Hợp Đồng-Công nợ - Kế Toán trưởng

Báo cáo gián tiếp : Giám Đốc DVKH

Giám sát trực tiếp: Trưởng phòng Hợp Đồng-Công nợ - Kế Toán trưởng

Giám sát gián tiếp: Giám Đốc DVKH

MỤC ĐÍCH VỊ TRÍ:

Thực hiện các công việc quản lý số liệu kế toán liên quan đến thu tiền bán hàng, công nợ phải thu khách hàng, lãi phải thu khi khách hàng mua dự án bất động sản của công ty, và các số liệu kế toán khác.

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC:

1/ Bên trong công ty

Cấp trên trực tiếp: Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng và Kế toán trưởng Namland

Các bộ phận liên quan: Phòng Chăm sóc khách hàng, Hợp Đồng, Kế Toán, Kinh Doanh, Chiến lược…

2/ Bên ngoài công ty

Khách hàng

Các đại lý.

Cơ quan chính quyền (tùy vào chỉ đạo của cấp trên).

NHIỆM VỤ:

1. Xử lý, theo dõi, cập nhật thông tin kế toán bán hàng:

Tham gia đóng góp ý kiến và xây dựng, cải tiến các quy trình làm việc nhằm tăng hiệu quả và năng suất hoạt động quản lý dòng tiền, công nợ.

Chủ động cập nhật thông tin chính sách bán hàng, lập kế hoạch hoạt động để thực hiện nhiệm vụ của kế toán sàn trong từng giai đoạn bán hàng: thu, xuất phiếu thu/phiếu xác nhận- Nhập két và hoàn tất thủ tục kế toán liên quan bán hàng

Đối soát - kiểm soát chéo giá trị hợp đồng sau chiết khấu khuyến mãi với CV Hợp đồng.

Căn cứ vào sao kê tài khoản ngân hàng cuối ngày hoạt động, cập nhật tình hình thanh toán của khách hàng, lập báo cáo thu tiền khách hàng đặt chỗ, đặt cọc, thanh toán tiền mua bất động sản hàng ngày theo mẫu quy định của Công ty.

Cập nhật kịp thời và đầy đủ tất cả các công nợ phải thu tiền bán hàng: tổng nợ theo hợp đồng, tiến độ thanh toán trên Hợp đồng, tình hình thanh toán thực tế, số tiền còn phải thanh toán, lãi chậm nộp phát sinh, đã thanh toán, chưa thanh toán.

Thực hiện hoàn tất thủ tục quyết toán liên quan chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng, xử lý mất cọc, hoàn tiền đăng ký…

Thực hiện đối chiếu công nợ đến hạn, nợ quá hạn và lãi chậm nộp phát sinh trước khi Công nợ phát hành thông báo đến khách hàng.

2. Báo cáo

Lập báo cáo thu tiền khách hàng đặt chỗ, đặt cọc, thanh toán tiền mua bất động sản mỗi ngày

Lập báo cáo tình hình giải ngân, dự chi (Hoàn tiền giữ chỗ, thanh lý…)

Kịp thời báo cáo, xin chỉ đạo đối với các trường hợp khách khó hoặc ngoài phạm vi xử lý.

3. Lưu trữ

Thực hiện bàn giao - lưu trữ các văn bản, hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với mọi trường hợp hư hỏng, thất lạc, mất mác hồ sơ

4. Nhiệm vụ khác

Hỗ trợ làm thủ tục cho khách hàng trong trường hợp khách đông, hoặc chuyên viên đảm trách vắng mặt

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của các cấp quản lý.

Phối hợp thực hiện, tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng chung/sự kiện chung

Tham dự đầy đủ các buổi hướng dẫn, đào tạo tập trung hoặc nội bộ

Các quy trình bắt buộc:

- Quy trình Tiếp nhận và xử lý hồ sơ bán hàng

- Quy trình xử lý công nợ

 

Ứng tuyển vị trí