Chuyên viên hợp đồng

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Tiếp nhận- xử lý thông tin Hợp đồng (Đăng ký giao dịch, Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng góp vốn, Hợp đồng mua bán, Chuyển nhượng, Chấm dứt hợp đồng)

Tiếp nhận -  xử lý trực tiếp các yêu cầu giao dịch của khách hàng: Đăng ký/ Giữ chỗ, Chốt giao dịch Cọc- xuất hợp đồng (HĐDV, HĐNT, HĐMB), Chuyển Nhượng, Chấm dứt hợp đồng… theo "Quy Trình Tiếp nhận và xử lý hồ sơ bán hàng"

Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin trong suốt quá trình thực hiện theo dõi xử lý hồ sơ bán hàng. Kịp thời phát hiện, báo cáo - phối hợp xử lý giao dịch trùng căn (nếu có).

Tiếp nhận/xử lý các vướng mắc, ý kiến khách hàng liên quan nội dung hợp đồng trong suốt quá trình thực hiện giao dịch/chấm dứt hợp đồng.

Cập nhật chính sách bán hàng + Đối chiếu rà soát Thông tin tư vấn bán hàng từ các Sàn và phương thức thanh toán cụ thể trước khi phát hành hồ sơ, hợp đồng.

Kiểm soát - Đối soát chéo giá trị hợp đồng sau chiết khấu khuyến mãi với CV Kế toán sàn.

Thường xuyên chủ động cập nhật các thông tin liên hệ của khách hàng (nếu có thay đổi), đảm bảo thông tin luôn thông suốt, đầy đủ, chính xác

Thực hiện và theo dõi bàn giao hồ sơ, Hợp đồng cho khách hàng đúng quy chuẩn, quy trình, quy định.

2.Đối chiếu - Đối soát giao dịch

Thực hiện rà soát, đối chiếu danh sách chi tiết khác hàng giao dịch, thành công, Khách hàng không giao dịch (cần hoàn tiền/xử lý mất cọc), Khách hàng chuyển nhượng, Khách hàng chấm dứt hợp đồng... gửi Kế toán, Công nợ, phòng Quản lý sản phẩm

3. Báo cáo

Lập báo cáo theo dõi tình trạng giao dịch, thực hiện hợp đồng

Kịp thời báo cáo, xin chỉ đạo đối với các trường hợp khách khó hoặc ngoài phạm vi xử lý.

4. Lưu trữ

Thực hiện bàn giao - lưu trữ các văn bản, hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với mọi trường hợp hư hỏng, thất lạc, mất mác hồ sơ

5.  Nhiệm vụ khác

Hỗ trợ làm thủ tục cho khách hàng trong trường hợp khách đông, hoặc chuyên viên đảm trách vắng mặt

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của các cấp quản lý.

Lập báo cáo Công nợ phải thu khách hàng.

Phối hợp thực hiện, tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng chung/sự kiện chung

Tham dự đầy đủ các buổi hướng dẫn, đào tạo tập trung hoặc nội bộ

Ứng tuyển vị trí